Retouren


Het retourbeleid van DealDigger.nl

Download HIER ons retourformulier.

Je kunt om diverse redenen de keuze maken om je bestelling of een deel van je bestelling te retourneren. Let wel; voor iedere retour reden geldt een aparte procedure. Lees dus goed deze pagina door om misverstanden en vertragingen te voorkomen.

(LET OP: Vertoont uw bestelling een defect of beschadiging bij ontvangst, neemt u dan binnen 3 werkdagen contact op met onze klantenservice. Het retouradres is in dat geval anders) 


Herroepingsrecht Dealdigger.nl

 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. (U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht):

Voor het retourneren van het product kunt u gebruik maken van de onderstaande gegevens. We verzoeken u altijd duidelijk uw Naam, Telefoonnummer en Ordernummer te vermelden zodat wij u goed van dienst kunnen zijn:
Dealdigger.nl (klantenservice@dealdigger.nl)
T.a.v. Retourafdeling 
Lemelerbergweg 62
1101 AW  Amsterdam

Nederland

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 
Aanvullende informatie

 

Voor alle procedures is het belangrijk om (indien van toepassing) het product in de originele verpakking op te sturen in een omverpakking, voldoende gefrankeerd en een begeleidend schrijven met de reden van retour en het ordernummer bijgesloten. Omdat ons magazijn niet over een afgiftebalie beschikt, kun je het pakket níet persoonlijk afleveren.

Bewaar tevens goed de originele verpakking en de factuur. Dit vergemakkelijkt de afhandeling van de aanvraag.

Bestelling annuleren binnen 14 werkdagen
Ben je niet tevreden met je aankoop of wil je afzien van de bestelling, dan kun je de aankoop uiteraard annuleren. Het is wel van belang dat het product compleet is en geheel onbeschadigd in de oorspronkelijke verpakking zit. Producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen, komen niet voor ruilen of restitutie in aanmerking.

Let op! Het product dient binnen 14 werkdagen na ontvangst aangemeld te zijn via klantenservice@dealdigger.nl. Onze klantenservice afdeling zal daarna zo snel mogelijk contact met je opnemen. Indien de 14 werkdagen zijn verstreken kun je de bestelling helaas niet meer annuleren.

De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden:
 • Artikelen die langer dan 14 werkdagen geleden ontvangen zijn
 • Artikelen waarvan de verzegeling is verbroken
 • Verbruiksartikelen zoals lampen, batterijen en vloeistoffen
 • Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, headsets en persoonlijke verzorgingsproducten.
 • Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.
 • Artikelen waarvan de verpakking beschadigd is door gebruik of onvoorzichtig openen van de doos.

Bestelling is beschadigd aangekomen (transportschade)
Wanneer je een bestelling krijgt aangeleverd die (ernstig) beschadigd is, dien je ons op de hoogte brengen via klantenservice@dealdigger.nl.

Uiteraard mag je het pakket weigeren aan de deur. Als je het wel accepteert, meld de beschadiging dan bij de bezorger. Als je via klantenservice@dealdigger.nl de schade aanmeldt, zorg dan dat je een goede omschrijving geeft en indien mogelijk een foto meestuurt zodat onze klantenservice afdeling je melding zo snel mogelijk in behandeling kan nemen.

Let op! Meld de schade altijd binnen 3 werkdagen na ontvangst via klantenservice@dealdigger.nl. Na deze 3 werkdagen kan er geen claim meer worden ingediend en zijn Dealdigger.nl en de transporteur niet meer aansprakelijk.

Dealdigger.nl zal een onderzoek aanvragen bij de transporteur. De transporteur heeft in ieder geval 4-6 weken de tijd om dit onderzoek af te sluiten. Wij kunnen hier helaas geen invloed op uitoefenen.

Het product is defect bij aankomst (DOA)
Wanneer je een bestelling ontvangt, is het belangrijk dat je gelijk controleert of het product niet defect of beschadigd is. Als een product direct bij aankomst niet goed functioneert of helemaal niet werkt, dan spreken wij van een DOA (Dead on Arrival). De DOA dient binnen 3 werkdagen na ontvangst aangemeld te worden via klantenservice@dealdigger.nl.

Let op! Als ook de omdoos van het product beschadigd is, meldt u het defect dan als een transportschade. Als het defect niet binnen 3 werkdagen wordt aangemeld, kunnen wij het niet meer in behandeling nemen als DOA of transportschade.

Indien mogelijk zullen wij zorgdragen voor een vervangend product die kosteloos wordt verstuurd. In alle andere gevallen krijg je het gehele aankoopbedrag teruggestort via de betaalmethode waarvan tijdens de bestelling gebruik is gemaakt.

Defect product binnen garantietermijn (geen verbruiksgoederen)
Wanneer het product binnen de garantietermijn defect raakt, heb je recht op garantie. Op het productforum staat bij de specificaties van elk product vermeld welke garantietermijn op je aankoop van toepassing is.

Wees ervan overtuigd dat er geen sprake is van een bedieningsfout. Lees daarom eerst goed de meegeleverde handleiding. Als het product inderdaad defect is, kun je dit melden via klantenservice@dealdigger.nl. Zorg dat je alle gegevens goed invult zodat onze klantenservice afdeling daarna zo snel mogelijk contact met je kan opnemen.

Let op! De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik (bijvoorbeeld valschade)
 • Vocht- en/of waterschade
 • Gebroken displays en schermen
 • Schade bij producten met hygiënevoorschriften die reeds gebruikt zijn zoals tandenborstels, tondeuses, oordopjes etc.
 • Verbruiksartikelen als batterijen, vloeistoffen, parfums, lampen, etc.

Het repareren van een product duurt gemiddeld twee tot vier weken. Dealdigger.nl heeft geen enkele invloed op de reparatietermijn en kan deze niet bespoedigen. Dealdigger.nl neemt geen producten in behandeling die niet bij Dealdigger.nl gekocht zijn. Indien van toepassing, zal Dealdigger.nl de klant doorverwijzen naar een extern reparatiecentrum of fabrikant voor afhandeling.

Na een succesvolle reparatie zullen wij het product direct naar het door jou opgegeven adres terugsturen. Het is mogelijk dat je product niet wordt gerepareerd, maar wordt gecrediteerd of vervangen door een ander exemplaar. Houd daar met datadragers zoals een harddisk e.d. rekening mee.

Op het moment dat het product niet defect blijkt te zijn of buiten garantie valt, kan de fabrikant of het reparatiecentrum kosten in rekening brengen. Deze kosten zullen aan de klant worden doorbelast, bijvoorbeeld middels een rembours zending.

Defect product buiten garantietermijn (geen verbruiksgoederen)
Mocht het voorkomen dat het product buiten de garantietermijn defect raakt, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie afhandeling door Dealdigger.nl. Je kunt altijd direct contact opnemen met de fabrikant voor reparatiemogelijkheden.

Levering komt niet overeen met wat er besteld is
Komt de levering niet overeen met wat je hebt besteld, dan vragen wij je dit zo snel mogelijk te melden via klantenservice@dealdigger.nl. Zorg hierbij voor een duidelijke klachtomschrijving, zodat onze klantenservice afdeling daarna zo snel mogelijk contact met je kan opnemen.

Let op: De kosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening wanneer er geretourneerd wordt met de volgende redenen:

- Herroeping bestelling
- Verkeerd product besteld (kleur, maat etc.)
- Voldoet niet aan verwachting
- Levertijd (volgens jou te laat ontvangen, maar wel binnen de wettelijke termijn van 30 dagen)

Kosten voor aangetekend gestuurde zendingen worden niet vergoed.