Privacy


Privacy statement & Cookie beleid
Dealconomy bv


Privacy statement

Dealdigger respecteert uw privacy en doet er alles aan om op juiste wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product koopt via www.dealdigger.nl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:         Buyou bv
Onderdeel van: Dealconomy bv
Adres: Lemelerbergweg 62
Postcode + woonplaats: 1101 AW Amsterdam

E-mail: klantenservice@dealdigger.nl
KvK: 69758743

Buyou bv is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Buyou is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Buyou is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Buyou, waaronder www.dealdigger.nl.  

Buyou verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de klantadministratie, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Buyou opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst tussen consument en dealdigger.nl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Buyou om de overeenkomst uit te voeren. 

Buyou gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Buyou altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Buyou worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

1) voor het uitvoeren van de overeenkomst: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens; 
2) voor het betalen van de facturen: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht;
3) voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden (indien gewenst): uw e-mailadres, naam, geslacht en geboortedatum;
4) voor het behandelen van vragen of  klachten: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk via het modelformulier op de site en door middel van de nieuwsbrief. Indien u op enigerwijze toestemming heeft gegeven aan ons, kunt u te allen tijde die toestemming ook weer intrekken.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van uitvoering van de overeenkomst: 5 jaar na de dag van de laatste aankoop, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de gegevens langer te bewaren, of indien wij uw gegevens langer moeten opslaan op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
2) in het geval van het betalen van de facturen: 7 jaar na het betalen van de factuur, om te kunnen voldoen aan de wettelijke plicht ten behoeve van de belastingdienst;
3) in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging; 
4) in het geval van het behandelen van vragen of klachten: 2 jaar na afhandeling van de klacht. 

Voor het juist laten verlopen van de verkoop maakt Buyou gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Buyou, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing. 

Voor het leveren van de producten maakt Buyou gebruik van een externe fulfilmentpartij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van producten worden verstrekt aan de fulfilmentpartij. Voor de verzending van de producten maakt de fulfilmentpartij gebruik van sub-verwerkers. 

Voor het innen van betalingen maakt Buyou gebruik van externe payment providers. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment providers. 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Buyou gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E-mail Service Provider. 

Voor marketing doeleinden schakelt Buyou externe marketingpartijen in. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor de marketingdoeleinden, worden verstrekt door de marketingpartijen. Marketingpartijen versturen slechts persoonsgegevens na expliciete toestemming van de betrokkene in combinatie met de opt-in en timestamp ten tijde van de verwerking.

Het staat Buyou vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Buyou  ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Buyou bv. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die:

1) ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Buyou bv;
2) ten onrechte herhaaldelijk negatieve berichten plaatst op platforms of sociale media, met als doel Buyou bewust schade te berokkenen.

Cookiebeleid

De websites van Dealconomy bv maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: Cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld om jouw voorkeuren te onthouden en om gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Tevens stellen Cookies Dealconomy bv in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van Dealconomy bv, de optimalisering daarvan en overeenkomstig de wensen van gebruikers aan te passen. 

Uitschakelen Cookies 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen zodat u geen cookies ontvangt. Dit kan tot het gevolg hebben dat u (gedeeltelijk) geen gebruik meer kunt maken van bepaalde diensten van Dealconomy bv.
 
Cookies van derden
Er worden via de platformen van Dealconomy bv ook cookies van derden geplaatst. In dit geval is het cookiebeleid van het derde bedrijf van toepassing op het gebruik van deze cookies. 

Functionele Cookies
Dealconomy bv maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. Deze functionele cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Door middel van Functionele Cookies zorgt Dealconomy bv  er voor dat de website goed functioneert. Hierbij valt te denken aan bijv:

Mogelijkheid voor Dealconomy bv om uw inloggegevens op te slaan zodat u niet opnieuw bij elk bezoek hoeft in te loggen;
Mogelijkheid om een reactie te plaatsen op berichten op de website van Dealconomy bv 
Het opslaan van browserinstellingen zodat de website van Dealconomy bv optimaal kan worden bekeken;

Daarnaast maakt Dealconomy bv gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk cookies niet te accepteren of cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of –ervaring van de website. Bij vragen over cookies kunt u terecht bij Dealconomy bv. 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van het digital Audience cookie. Door digitalAudience wordt samengewerkt met onder meer de partnerorganisatie DoubleClick. Het digitalAudience cookie en de partnerorganisaties maken het mogelijk om op andere websites, advertenties aan jou te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses (targeting). Dit kunnen advertenties zijn van verschillende partijen. Het digitalAudience cookie kan verder worden gebruikt om geaggregeerde informatie, inzichten en statistieken met derden te delen.

Middels de pixel van digitalAudience die in onze nieuwsbrief geplaatst wordt, verstrekken wij jouw (gehashte) e-mailadres aan digitalAudience indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Met dit gehaste e-mailadres is het mogelijk om via display adverteerders (bijvoorbeeld DoubleClick) advertenties aan jou te tonen die op jouw interesses zijn afgestemd. Dit kunnen advertenties van verschillende aanbieders zijn. Deze aanbieders ontvangen jouw gegevens echter niet.

Marketing Cookies
Op de website van Dealconomy BV worden Marketing Cookies geplaatst van Dealconomy BV en derden. De Marketing Cookies van Dealconomy BV worden ook op de websites van derden geplaatst. De informatie uit de Marketing Cookies kan worden gecombineerd en maken het mogelijk dat:

 • Dealconomy BV kan bijhouden welke advertenties u heeft bekeken;
 • Dealconomy BV kan bijhouden hoe vaak u de advertentie heeft bekeken;
 • Dealconomy BV kan voorkomen dat u telkens dezelfde advertentie te zien krijgt;
 • Dealconomy BV aan de hand van uw online surf-,zoek- en koopgedrag relevante aanbiedingen kan doen.

Dealconomy maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Awin
 • Bing ads
 • Datatrics
 • DigitalAudience
 • DoubleClick
 • Facebook
 • Freshdesk
 • Google
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Instagram
 • Pinterest
 • Trade Tracker
 • Twitter

Dealconomy BV maakt met behulp van derden gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website van Dealconomy BV te onderzoeken en aan de hand daarvan te optimaliseren. Via dergelijke statiestieken wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe vaak u de website van Dealconomy BV bezoekt. Voorbeelden van Analytische Cookies die door Dealconomy BV worden opgeslagen zijn:

 • Vanaf welke pagina u op de website van Dealconomy BV terecht bent gekomen;
 • Wanneer en hoe lang u de website van Dealconomy BV bezoekt of gebruikt;
 • Welke functionaliteiten u op de website van Dealconomy BV gebruikt;