Privacy


Privacy statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product koopt via www.dealdigger.nl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:         Buyou bv
Onderdeel van: Dealconomy bv
Adres: Keizersgracht 560-4
Postcode + woonplaats: 1017 EM Amterdam

E-mail: klantenservice@buyou.nl
KvK: 69758743

Buyou bv is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Buyou is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Buyou is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Buyou, waaronder www.dealdigger.nl.  

Buyou verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de klantadministratie, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Buyou opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst tussen consument en Dealdigger.nl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Buyou om de overeenkomst uit te voeren. 

Buyou gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Buyou altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Buyou worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

  1. voor het uitvoeren van de overeenkomst: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens; 
  2. voor het betalen vande facturen: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht;
  3. voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden (indien gewenst): uw e-mailadres, naam, geslacht en geboortedatum;
  4. voor het behandelen van klachten: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk via het modelformulier op de site en door middel van de nieuwsbrief. Indien u op enigerwijze toestemming heeft gegeven aan ons, kunt u te allen tijde die toestemming ook weer intrekken.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  1. in het geval van uitvoering van de overeenkomst: twee jaar na de dag van de laatste aankoop, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de gegevens langer te bewaren, of indien wij uw gegevens langer moeten opslaan op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  2. In het geval van het betalen van de facturen: 7 jaar na het betalen van de factuur, om te kunnen voldoen aan de wettelijke plicht ten behoeve van de belastingdienst;
  3. In het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging; 
  4. in het geval van het behandelen van klachten: na afhandeling van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de verkoop maakt Buyou gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Buyou, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing. 

Voor het leveren van de producten maakt Buyou gebruik van een externe fulfilmentpartij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van producten worden verstrekt aan de fulfilmentpartij. Voor de verzending van de producten maakt de fulfilmentpartij gebruik van sub-verwerkers. 

Voor het innen van betalingen maakt Buyou gebruik van externe payment providers. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment providers. 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Buyou gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E-mail Service Provider. 

Het staat Buyou vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Buyou  ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Buyou bv. In ieder geval wordt opgenomen op de zwarte lijst personen die:

  1. Ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Buyou bv;
  2. Ten onrechte herhaaldelijk negatieve berichten plaatst op platforms of sociale media, met als doel Buyou bewust schade te berokkenen

Cookie beleid

De websites van Dealconomy BV gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld. 

Dealconomy maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.
Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Daarnaast maakt Dealconomy gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk om nooit cookies te accepteren, cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of –ervaring van de website. Bij vragen over cookies kun u terecht bij klantenservice@buyou.com.